Robyn Francis Interview-Pt1 May 2015

Robyn Francis Interview Pt2 May2015

NEWS:Albert Bates is going to teach the PDC with Robin Francis

Albert Bates is going to join and teach the PDC together with Robyn Francis in Bulgaria! Albert Kealiinui Bates is an influential figure in the intentional community and ecovillage movements. A lawyer, author and teacher, he has been director of the Global Village Institute for Appropriate Technology [1] since 1984 and of the Ecovillage Training Center at The Farm in Summertown, Tennessee since 1994. Bates has been a resident of The Farm since 1972. A former attorney, he argued environmental and civil rights cases before the U.S. Supreme Court and drafted a number of legislative Acts during a 26-year legal career.

With Robyn Francis

Award-winning international permaculture pioneer, designer, educator, presenter and innovator, Robyn Francis is the  course's principal tutor. She draws on 25 years of international permaculture expertise. >>>
 

 

Permaculture Design Course (PDC)

 The course is focused in permanent agriculture and sustainability, landscape systems design, preserving and rebuilding of soil and biodiversity, forests, animal systems and aquaculture, bioregions, legal and economic systems, urban agriculture, eco-communities and transition.  The training will be conducted in 2-19 August 2015 in Bulgaria. Read more >>>  

Teacher Training Course in Permaculture

The course is focused in the facilitating of effective learning and presentation skills of the permaculture design teachers; effective use of audio-visual materials, programme planning and session design, dealing with difficult situations, adjusting for cultural and human diversity, costing and budgets, promotion and marketing, building networks, ethics. Read more >>>  

Водещ: Робин Франсис, Австралия

Носител на награди, международен пионер в пермакултурата, дизайнер, обучител, презентатор и иноватор, Робин Франсис е основният лектор в курсовете. Тя притежава над 25 годишен опит в международната пермакултура. Робин е директор-основател на Permaculture International Ltd. Тя е била и член на Австралийската Национална Референтна Група, която разработва Акредитираното обучение по пермакултура (APT). Виж повече >>>

Сертифициращ курс по Пермакултурен дизайн

Курсът ще се проведе в България от 2 до 18 август 2015. Той се фокусира върху перманентното земеделие и устойчивостта, системите за дизайн на ландшафта, съхранение и възстановяване на почвите и биоразнообразието, горските култури, управление на животните и аквакултурите, био-топите, правните и икономическите системи, градското земеделие, екологичните общности и тези в преход към устойчив начин на живот. Виж повече >>>

Сертифициращ курс за преподаватели по Пермакултурен дизайн

Обучението ще се проведе в периода 19-28 август 2015, могат да присъстват участници, които имат издаден Сертификат за Пермакултурен дизайн! Курсът е с фокус върху ефективните подходи и умения  на бъдещи преподаватели по Пермакултура; планиране и дизайн на сесиите, бюджетиране и маркетинг на курсове, изграждане на преподавателска мрежа.
Виж повече >>>

VENUE / МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

The courses will be conducted in a mountain rural complex with covered healthy local food (options for choosing between vegetarian/vegan and, or meat). It will include3 healthy meals per day with 2 more coffee/tea pauses. In the total fee for the courses for the whole period of the trainings all food and accommodation is included. See more >>>

Курсовете ще се проведат в селски комплекс от планински тип с осигурена здравословна местна кухня. Осигурена е храна три пъти дневно. В общата такса за курсовете са включени престоят и храната за целия период на обученията. Мястото на провеждане се намира в къщи за гости "Дешка", с. Горно Драглище, на 13 км от гр. Разлог и на 15 км от Банско. Виж повече >>>

Application submission form

Application submission deadline - 30 June 2015

The interested candidates should fill in the application form and present the required documents (listed in the application form) by 30th of June, 2015 to the following e-mail address: donka.radeva@unwe.bg. The applicants will
be notified of participant selection results by 5th of July, 2015, and should confirm their participation by 10th of July, 2015.

ЗА ПЕРМАКУЛТУРАТА

Пермакултурата е съвкупност от методи за устойчив дизайн на земята. Тя се основава на екологични и биологични принципи, като използва повтарящи се природни модели (шаблони) за да максимизира ползите и да минимизира усилията. Целта ѝ е да създаде устойчиви, продуктивни системи, които задоволяват човешките нужди и хармонично интегрират хората и земята. Взима предвид екологичните процеси на растенията и животните, техните хранителни цикли, климатичните фактори. Нуждите на обитателите от храна, енергия, подслон и инфраструктура се удовлетворяват от изпитани технологии. Елементите в системата се разглеждат заедно с взаимодействията помежду им, като продуктите на един елемент са ресурс за друг. В типична пермакултурна система работата е сведена до минимум, отпадъците са превърнати в ресурси, продуктивността и добивите са увеличени и околната среда е възстановена. Пермакултурните принципи могат да бъдат прилагани във всякаква среда и мащаб — от градски жилищни комплекси до селски къщи, от малки ферми до големи региони.

Първото докуменентирано съвременно практикуване на пермакултурата като систематизиран подход е на австрийския фермер Сеп Холцер през 60-те години на XX век, но е разработена научно от австралийците Бил Молисън и Дейвид Холмгрен с техните сътрудници през 70-те години на миналия век.

Думата първоначaлно е създадена като комбинация от „перманентна агрокултура“ от Молисън, но по-късно той предпочита да я описва като „перманентна култура“.

Contacts

donka.radeva @ unwe.bg         tel.: +359 889 342 901      fax: +359 2 81 95 315     www.unwe.bg/permaculture

Go to top