Robyn Francis Interview-Pt1 May 2015

Robyn Francis Interview Pt2 May2015

NEWS:Albert Bates is going to teach the PDC with Robin Francis

Albert Bates is going to join and teach the PDC together with Robyn Francis in Bulgaria! Albert Kealiinui Bates is an influential figure in the intentional community and ecovillage movements. A lawyer, author and teacher, he has been director of the Global Village Institute for Appropriate Technology [1] since 1984 and of the Ecovillage Training Center at The Farm in Summertown, Tennessee since 1994. Bates has been a resident of The Farm since 1972. A former attorney, he argued environmental and civil rights cases before the U.S. Supreme Court and drafted a number of legislative Acts during a 26-year legal career.

Предварителни изисквания:

Завършен курс по пермакултурен дизайн от призната организация (това изискване се счита за изпълнено при участие и в двата курса от това Лятно училище).

Задълбочен интерес за преподаване на пермакултурен дизайн.

Добри познания по английски език (ще бъде осигурен преводач от английски, но следва да се има предвид международната среда).

Организация на курса:

Курсът е ориентиран към:

- студенти, магистри, докторанти и преподаватели от висши училища, специализирани в програми за обучения с аграрна и екологична насоченост, но е отворен към всички специалности от висшето образование;

- фермери с интереси към натуралното, устойчивото, биологичното и екологично земеделие; новонавлизащи в земеделието и градинарството;

- представители на браншови организации и НПО;- и други желаещи с интерес към преподавателска дейност в областта на пермакултурния дизайн.

Курсът се фокусира върху ефективните подходи и умения за презентация на преподаващите пермакултурен дизайн; ползване на аудио-визуални материали, планиране и дизайн на сесиите, справяне с трудни ситуации, адаптация към културни и други различия, бюджетиране и маркетинг на курсове, изграждане на мрежа, етики. След успешно завършване на курса на участниците ще бъдат издадени сертификати от Permaculture College Australia. Курсът комбинира занимания на открито и на закрито (лекции, работни сесии, презентации с дискусии), както и интересни посещения на забележителности в местната общност и на ферми, прилагащи принципи от перманентното земеделие, включително запознаване с местните традиции.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата за участие за Курс II за преподаватели по пермакултурен дизайн възлиза на 810 евро, което включва такса за сертифициращия курс, храна и настаняване.

При набиране на пълен брой участници за курса ще има отстъпка от цената при записване за двата курса - 110 евро за PDC и 80 евро за TTC - или общо 190 евро за двата курса, ако даден участник запише и двата курса един след друг.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ >>>

Contacts

donka.radeva @ unwe.bg         tel.: +359 889 342 901      fax: +359 2 81 95 315     www.unwe.bg/permaculture

Go to top