Robyn Francis Interview-Pt1 May 2015

Robyn Francis Interview Pt2 May2015

NEWS:Albert Bates is going to teach the PDC with Robin Francis

Albert Bates is going to join and teach the PDC together with Robyn Francis in Bulgaria! Albert Kealiinui Bates is an influential figure in the intentional community and ecovillage movements. A lawyer, author and teacher, he has been director of the Global Village Institute for Appropriate Technology [1] since 1984 and of the Ecovillage Training Center at The Farm in Summertown, Tennessee since 1994. Bates has been a resident of The Farm since 1972. A former attorney, he argued environmental and civil rights cases before the U.S. Supreme Court and drafted a number of legislative Acts during a 26-year legal career.

Интересуващите се от участие в единия или двата курса следва да попълнят формуляр за кандидатстване и да представят изброените в него документи като в срок до 30.06.2015, ги изпратят на следния имейл-адрес: donka.radeva@unwe.bg. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от избора за включването им в курсовете до 05.07.2015 г. и ще следва да потвърдят участието си до 10.07.2015 г. Таксите за курсовете ще са дължими (частично) до 15.07.2015 г. (детайли за плащането ще бъдат изпратени след получаване на потвържденията за участие в съответния курс/курсове).

 

Contacts

donka.radeva @ unwe.bg         tel.: +359 889 342 901      fax: +359 2 81 95 315     www.unwe.bg/permaculture

Go to top