Robyn Francis Interview-Pt1 May 2015

Robyn Francis Interview Pt2 May2015

NEWS:Albert Bates is going to teach the PDC with Robin Francis

Albert Bates is going to join and teach the PDC together with Robyn Francis in Bulgaria! Albert Kealiinui Bates is an influential figure in the intentional community and ecovillage movements. A lawyer, author and teacher, he has been director of the Global Village Institute for Appropriate Technology [1] since 1984 and of the Ecovillage Training Center at The Farm in Summertown, Tennessee since 1994. Bates has been a resident of The Farm since 1972. A former attorney, he argued environmental and civil rights cases before the U.S. Supreme Court and drafted a number of legislative Acts during a 26-year legal career.

Пермакултурата е съвкупност от методи за устойчив дизайн на земята. Тя се основава на екологични и биологични принципи, като използва повтарящи се природни модели (шаблони) за да максимизира ползите и да минимизира усилията. Целта ѝ е да създаде устойчиви, продуктивни системи, които задоволяват човешките нужди и хармонично интегрират хората и земята. Взима предвид екологичните процеси на растенията и животните, техните хранителни цикли, климатичните фактори. Нуждите на обитателите от храна, енергия, подслон и инфраструктура се удовлетворяват от изпитани технологии. Елементите в системата се разглеждат заедно с взаимодействията помежду им, като продуктите на един елемент са ресурс за друг. В типична пермакултурна система работата е сведена до минимум, отпадъците са превърнати в ресурси, продуктивността и добивите са увеличени и околната среда е възстановена. Пермакултурните принципи могат да бъдат прилагани във всякаква среда и мащаб — от градски жилищни комплекси до селски къщи, от малки ферми до големи региони.

Първото докуменентирано съвременно практикуване на пермакултурата като систематизиран подход е на австрийския фермер Сеп Холцер през 60-те години на XX век, но е разработена научно от австралийците Бил Молисън и Дейвид Холмгрен с техните сътрудници през 70-те години на миналия век.

Думата първоначaлно е създадена като комбинация от „перманентна агрокултура“ от Молисън, но по-късно той предпочита да я описва като „перманентна култура“.

Основни етики на Пермакултурата

Това което отличава Пермакултурата от останалите подходи за (природосъобразно) развитие, е че тя е не само модел или техника, а разбираем, научен подход за дизайн на човешки местообитания. Всеки обект - дали дом, училище, клиника, бизнес, ферма или село, има уникален набор от елементи на дизайна. Но докато към всеки обект се подхожда по уникален и съобразен с неговите елементи, пермакултурният дизайн е винаги базиран на 3 основни ценности, или "Пермакултурна етика".

 1. Грижа за земята - Грижата за всички живи системи трябва да продължи и да се увеличи.
 2. Грижа за хората - Осигуряване на достъп до всички ресурси нужни за човешкото съществуване.
 3. Споделяне на изобилието - Като управляваме нашите собствени нужди, ние можем да заделим ресурси за да работим по горните принципи и ценности.

 

Основни принципи на Пермакултурата

 • Относително разположение: всеки елемент (къща, изкуствен водоем, път и т. н.) се разполага спрямо другите елементи по такъв начин така, че при взаимодействие един с друг ползата е максимална.
 • Всеки елемент осъществява множество функции.
 • Всяка функция се осъществява за сметка на много елементи.
 • Ефективно енергийно планиране.
 • Преимуществено използване на възобновяеми ресурси вместо изкопаеми горива.
 • Преработка на енергията на място.
 • Използване и активизация на механизмите за естествена смяна на видовете с цел подобряване на почвите и другите условия.
 • Използване на разнообразие от видове, за да може системата да бъде по-продуктивна и по-издръжлива на неблагоприятни явления.
 • Използване на границите и природните форми за осигуряване на максимален ефект.

 

Допълнителна информация:

 

Contacts

donka.radeva @ unwe.bg         tel.: +359 889 342 901      fax: +359 2 81 95 315     www.unwe.bg/permaculture

Go to top